Các bài viết cũ

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 21/04/2012

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 21/04/2012

Soi causoi cau losoi cau xo sosoi cau xo so mien bacsoi cau mien phisoi cau mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau xsmb,  soi cau hom naysoi cau dac biet, soi cau lo to mien bac

Ngày 21/04/2012           BẠCH THỦ  LÔ  47     LÓT   34       ĐB đầu   7,  đuôi 5


dien dan xo sodien dan lo dedien dan xsmbdien dan xo so than taidien dan xo so lo toxem du doan ket qua xo so, xem du doan xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bac hom nay, bach thu lobach thu moi ngaybach thu lo mien bacbach thu lo hom naybach thu hom naybach thu dethao luan xo sothao luan lo dethao luan xo so mien bacthao luan lo de ngaythao luan lo de hom naysoi cầusoi cầu lôsoi cầu lô đềsoi cau lo, soi cau lo desoi cau lo mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau lo tinh cau de, soi cau lo de 888, soi cau lo bach thusoi cau lo de mien bac mien phisoi cau lo to hom naysoi cau lo bach thu hom naysoi cau lo de chinh xacsoi so xo,soi xo sosoi keo, soi keo xo sosoi ket qua losoi cau xo so, soi cau xo so mien bacsoi cau xo so mien phisoi cau xo so mien bac hom naysoi cau xo so hom naysoi cầusoi cầu xổ sốsoi cầu miền bắcsoi cầu xổ số miền bắcsoi

Advertisements

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 20/04/2012

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 20/04/2012

Soi causoi cau losoi cau xo sosoi cau xo so mien bacsoi cau mien phisoi cau mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau xsmb,  soi cau hom naysoi cau dac biet, soi cau lo to mien bac

Ngày 20/04/2012           BẠCH THỦ  LÔ  83      LÓT   67       ĐB đầu   4,  đuôi 7


dien dan xo sodien dan lo dedien dan xsmbdien dan xo so than taidien dan xo so lo toxem du doan ket qua xo so, xem du doan xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bac hom nay, bach thu lobach thu moi ngaybach thu lo mien bacbach thu lo hom naybach thu hom naybach thu dethao luan xo sothao luan lo dethao luan xo so mien bacthao luan lo de ngaythao luan lo de hom naysoi cầusoi cầu lôsoi cầu lô đềsoi cau lo, soi cau lo desoi cau lo mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau lo tinh cau de, soi cau lo de 888, soi cau lo bach thusoi cau lo de mien bac mien phisoi cau lo to hom naysoi cau lo bach thu hom naysoi cau lo de chinh xacsoi so xo,soi xo sosoi keo, soi keo xo sosoi ket qua losoi cau xo so, soi cau xo so mien bacsoi cau xo so mien phisoi cau xo so mien bac hom naysoi cau xo so hom naysoi cầusoi cầu xổ sốsoi cầu miền bắcsoi cầu xổ số miền bắcsoi

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 19/04/2012

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 19/04/2012

Soi cau, soi cau lo, soi cau xo so, soi cau xo so mien bac, soi cau mien phi, soi cau mien bac, soi cau lo de mien phi, soi cau xsmb,  soi cau hom nay, soi cau dac biet, soi cau lo to mien bac

Ngày 19/04/2012           BẠCH THỦ  LÔ  53     LÓT   87       ĐB đầu   7,  đuôi 4


dien dan xo so, dien dan lo de, dien dan xsmb, dien dan xo so than tai, dien dan xo so lo to, xem du doan ket qua xo so, xem du doan xo so mien bac, xem du doan ket qua xo so mien bac, xem du doan ket qua xo so mien bac hom nay, bach thu lo, bach thu moi ngay, bach thu lo mien bac, bach thu lo hom nay, bach thu hom nay, bach thu de, thao luan xo so, thao luan lo de, thao luan xo so mien bac, thao luan lo de ngay, thao luan lo de hom nay, soi cầu, soi cầu lô, soi cầu lô đề, soi cau lo, soi cau lo de, soi cau lo mien bac, soi cau lo de mien phi, soi cau lo tinh cau de, soi cau lo de 888, soi cau lo bach thu, soi cau lo de mien bac mien phi, soi cau lo to hom nay, soi cau lo bach thu hom nay, soi cau lo de chinh xac, soi so xo,soi xo so, soi keo, soi keo xo so, soi ket qua lo, soi cau xo so, soi cau xo so mien bac, soi cau xo so mien phi, soi cau xo so mien bac hom nay, soi cau xo so hom nay, soi cầu, soi cầu xổ số, soi cầu miền bắc, soi cầu xổ số miền bắc

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 17/04/2012

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 17/04/2012

Soi causoi cau losoi cau xo sosoi cau xo so mien bacsoi cau mien phisoi cau mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau xsmb,  soi cau hom naysoi cau dac biet, soi cau lo to mien bac

Ngày 17/04/2012           BẠCH THỦ  LÔ  03      LÓT   48       ĐB đầu   7,  đuôi 3


dien dan xo sodien dan lo dedien dan xsmbdien dan xo so than taidien dan xo so lo toxem du doan ket qua xo so, xem du doan xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bac hom nay, bach thu lobach thu moi ngaybach thu lo mien bacbach thu lo hom naybach thu hom naybach thu dethao luan xo sothao luan lo dethao luan xo so mien bacthao luan lo de ngaythao luan lo de hom naysoi cầusoi cầu lôsoi cầu lô đềsoi cau lo, soi cau lo desoi cau lo mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau lo tinh cau de, soi cau lo de 888, soi cau lo bach thusoi cau lo de mien bac mien phisoi cau lo to hom naysoi cau lo bach thu hom naysoi cau lo de chinh xacsoi so xo,soi xo sosoi keo, soi keo xo sosoi ket qua losoi cau xo so, soi cau xo so mien bacsoi cau xo so mien phisoi cau xo so mien bac hom naysoi cau xo so hom naysoi cầusoi cầu xổ sốsoi cầu miền bắcsoi cầu xổ số miền bắcsoi

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 16/04/2012

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 16/04/2012

Soi causoi cau losoi cau xo sosoi cau xo so mien bacsoi cau mien phisoi cau mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau xsmb,  soi cau hom naysoi cau dac biet, soi cau lo to mien bac

Ngày 16/04/2012           BẠCH THỦ  LÔ  56      LÓT   17       ĐB đầu   2,  đuôi 9

 

Thống kê xổ số Miền Bắc

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày qua

16 (6 lần) Không tăng so với lần trước
24 (6 lần) Không tăng so với lần trước
36 (6 lần) Tăng 2 so với lần trước
76 (6 lần) Tăng 1 so với lần trước
97 (6 lần) Giảm 1 so với lần trước
3 (5 lần) Tăng 1 so với lần trước
11 (5 lần) Tăng 1 so với lần trước
12 (5 lần) Không tăng so với lần trước

dien dan xo sodien dan lo dedien dan xsmbdien dan xo so than taidien dan xo so lo toxem du doan ket qua xo so, xem du doan xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bacxem du doan ket qua xo so mien bac hom nay, bach thu lobach thu moi ngaybach thu lo mien bacbach thu lo hom naybach thu hom naybach thu dethao luan xo sothao luan lo dethao luan xo so mien bacthao luan lo de ngaythao luan lo de hom naysoi cầusoi cầu lôsoi cầu lô đềsoi cau lo, soi cau lo 

 

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 ngày qua

76 (13 lần) Tăng 2 so với lần trước
17 (10 lần) Không tăng so với lần trước
59 (10 lần) Không tăng so với lần trước
97 (10 lần) Giảm 1 so với lần trước
24 (9 lần) Giảm 2 so với lần trước
29 (9 lần) Giảm 1 so với lần trước
36 (9 lần) Tăng 2 so với lần trước
78 (9 lần) Giảm 1 so với lần trước

desoi cau lo mien bacsoi cau lo de mien phisoi cau lo tinh cau de, soi cau lo de 888, soi cau lo bach thusoi cau lo de mien bac mien phisoi cau lo to hom naysoi cau lo bach thu hom naysoi cau lo de chinh xacsoi so xo,soi xo sosoi keo, soi keo xo sosoi ket qua losoi cau xo so, soi cau xo so mien bacsoi cau xo so mien phisoi cau xo so mien bac hom naysoi cau xo so hom naysoi cầusoi cầu xổ sốsoi cầu miền bắcsoi cầu xổ số miền bắcsoi

Những cặp số không xuất hiện từ 10 ngày trở lên

10 13 ngày 13 12 ngày
14 12 ngày 15 16 ngày
26 12 ngày 28 15 ngày
71 14 ngày 90 16 ngày
94 21 ngày

Các cặp số ra liên tiếp

2 2 ngày 16 2 ngày
18 2 ngày 49 2 ngày
73 2 ngày 76 3 ngày

Thống kê theo ĐẦU trong 3 ngày qua

0 10 Lần  Tăng 3
1 10 Lần  Giảm 1
2 3 Lần  Giảm 4
3 11 Lần  Tăng 1
4 8 Lần  Không Tăng
5 9 Lần  Tăng 5
6 6 Lần  Không Tăng
7 10 Lần  Giảm 1
8 7 Lần  Giảm 3
9 7 Lần  Không Tăng

Thống kê theo ĐUÔI trong 3 ngày qua

0 4 Lần  Giảm 2
1 7 Lần  Tăng 2
2 13 Lần  Tăng 1
3 12 Lần  Không Tăng
4 7 Lần  Tăng 1
5 4 Lần  Tăng 1
6 12 Lần  Tăng 3
7 6 Lần  Giảm 4
8 8 Lần  Giảm 1
9 8 Lần  Giảm 1


SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 15/04/2012

SOI CẦU LÔ, XỔ SỐ miền Bắc ngày 15/04/2012

Soi cau, soi cau lo, soi cau xo so, soi cau xo so mien bac, soi cau mien phi, soi cau mien bac, soi cau lo de mien phi, soi cau xsmbsoi cau hom nay, soi cau dac biet, soi cau lo to mien bac

Ngày 15/04/2012           BẠCH THỦ  LÔ  89      LÓT   37       ĐB đầu   9,  đuôi 4

dien dan xo so, dien dan lo de, dien dan xsmb, dien dan xo so than tai, dien dan xo so lo to, xem du doan ket qua xo so, xem du doan xo so mien bac, xem du doan ket qua xo so mien bac, xem du doan ket qua xo so mien bac hom nay, bach thu lo, bach thu moi ngay, bach thu lo mien bac, bach thu lo hom nay, bach thu hom nay, bach thu de, thao luan xo so, thao luan lo de, thao luan xo so mien bac, thao luan lo de ngay, thao luan lo de hom nay

Thống kê xổ số Miền Bắc

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày qua

97 (7 lần) Không tăng so với lần trước
16 (6 lần) Tăng 1 so với lần trước
24 (6 lần) Tăng 1 so với lần trước
37 (6 lần) Không tăng so với lần trước
12 (5 lần) Tăng 1 so với lần trước
23 (5 lần) Không tăng so với lần trước
42 (5 lần) Tăng 1 so với lần trước
76 (5 lần) Tăng 1 so với lần trước

soi cầu, soi cầu lô, soi cầu lô đề, soi cau lo, soi cau lo de, soi cau lo mien bac, soi cau lo de mien phi, soi cau lo tinh cau de, soi cau lo de 888, soi cau lo bach thu, soi cau lo de mien bac mien phi, soi cau lo to hom nay, soi cau lo bach thu hom nay, soi cau lo de chinh xacsoi so xo, soi xo so, soi keo, soi keo xo so, soi ket qua lo, soi cau xo so, soi cau xo so mien bac, soi cau xo so mien phi, soi cau xo so mien bac hom nay, soi cau xo so hom nay

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 ngày qua

24 (11 lần) Không tăng so với lần trước
76 (11 lần) Tăng 1 so với lần trước
97 (11 lần) Không tăng so với lần trước
17 (10 lần) Không tăng so với lần trước
29 (10 lần) Giảm 1 so với lần trước
59 (10 lần) Không tăng so với lần trước
78 (10 lần) Không tăng so với lần trước
6 (9 lần) Tăng 1 so với lần trước

Những cặp số không xuất hiện từ 10 ngày trở lên

10 12 ngày 13 11 ngày
14 11 ngày 15 15 ngày
26 11 ngày 28 14 ngày
71 13 ngày 90 15 ngày
94 20 ngày

Các cặp số ra liên tiếp

12 2 ngày 76 2 ngày

soi cầu, soi cầu xổ số, soi cầu miền bắc, soi cầu xổ số miền bắc, soi

Thống kê theo ĐẦU trong 3 ngày qua

0 7 Lần  Tăng 3
1 11 Lần  Không Tăng
2 7 Lần  Giảm 1
3 10 Lần  Không Tăng
4 8 Lần  Tăng 2
5 4 Lần  Giảm 2
6 6 Lần  Tăng 1
7 11 Lần  Tăng 1
8 10 Lần  Giảm 1
9 7 Lần  Giảm 3

Thống kê theo ĐUÔI trong 3 ngày qua

0 6 Lần  Không Tăng
1 5 Lần  Không Tăng
2 12 Lần  Tăng 1
3 12 Lần  Không Tăng
4 6 Lần  Tăng 2
5 3 Lần  Giảm 1
6 9 Lần  Tăng 4
7 10 Lần  Giảm 2
8 9 Lần  Giảm 2
9 9 Lần  Giảm 2
%d bloggers like this: